free site maker
Stan

Leden van het bestuur:
Andy Latruwe, voorzitter
Lea Sonck, ondervoorzitster
Hugo Van Hulle
Jozef Michels
Polly Spiliers
Maken deel uit van de algemene vergadering: Josette Moyson, Martine Bruyneel, Piet Leyssens, Stefaan Stroobants
Sonia Van Haute, erevoorzitster
Telefonisch is de vereniging bereikbaar via Lea Sonck: 02 5827562
of via mail: vospajottenland@gmail.com

lidgeld

VOS-Pajottenland - Dilbeek
vospajottenland@gmail.com